U bent hier:
StAr>Actueel>Archief
 

 Archief 2016

 
Alle onderwijspartijen uit de hoorzorg zijn uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van hoorzorgonderwijs en hoe dat toekomstperspectief vertaald moet worden naar een taak- en rolverdeling van alledag. ..
De kwaliteit van het maken van oorafdrukken is ontzettend belangrijk. U zult er in uw dagelijkse praktijk ook veel mee te maken hebben. Niet alleen de audicien heeft hiermee te maken, maar ook de opticien bij het vervaardigen van zwemdopjes(oorafdruk). ..
Er liggen een reeks besluiten omtrent normveranderingen voor en als onderdeel van het consultatieproces is een werkconferentie georganiseerd om de sector op de plannen te laten reflecteren. Het leverde een goedbezochte bijeenkomst op waarin het proces richting nieuwe handboekversie en de motieven achter de besluiten tot in detail werden doorgenomen...
Wijzigingen toepassen bij een keurmerk dat zo velen raakt als het Audicienregister vraagt om een uitgebreid proces. Samen vormen we ideeën over mogelijke gewenste wijzigingen en aanpassingen en die laten we wegen door expert en tenslotte door onze Raad van Advies...
We krijgen wel eens de vraag welke regels nu van toepassing zijn. Het antwoord is simpel: het actuele handboek toont de actuele regels. Want ondanks alle discussie over de toekomst van het vak, telt uiteindelijk hetgeen er op dat moment in laatste versie van het handboek staat genoteerd. ..
​In de nieuwsbrief van september is er al kort aandacht besteed aan de werkconferentie van het Audicienregister. De werkconferentie van het Audicienregister heeft als doel om samen met het werkveld en onze beleidsmakers te reflecteren op de kwaliteitsbesluiten die het Audicienregister heeft genomen. Welke besluiten leveren welke normen op en wat betekent dit voor de praktijk? Tijdens de werkconferentie krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om dit soort vragen te stellen...
Het Audicienregister gaat strenger toezien op de vraag of er gewerkt wordt conform de normen van het handboek. Door middel van onderzoeksbrieven bevraagt het Audicienregister audiciens en hun bedrijven over het proces...
Op 15 juni kwamen de mensen die samenwerken in het Audicienregister bij elkaar voor een symposium over de nieuwe strategie van de organisatie. De keuze voor de consument als kwaliteitskompas is het centrale uitgangspunt dat alle andere zaken in de juiste volgorde zet. Gedurende het symposium werd de belofte die de hoorsector door middel van het keurmerk aan de consument doet uitgebreid besproken. Maar het bleef niet bij ..
De Stichting Audicienregister – StAr – versterkt haar contacten met slechthorenden, audiciens en audicienbedrijven en met andere professionals en organisaties die betrokken zijn bij hoorzorg. Deze e-mailnieuwsbrief is daarvan een eerste teken. Binnenkort volgen er informatiebladen met uitleg over de StAr-normen...
Het bureau van het audicienregister stelt u er graag van op de hoogte dat het nieuwe tarievenblad vanaf heden beschikbaar is. U kunt het tarievenblad hier bekijken...
​Onze organisatie is begonnen met de voorbereidingen van wat we intern de "stofkamoperatie van het handboek" noemen. Dat betekent dat .....

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister