U bent hier:
StAr>Actueel>Archief
 

 Archief 2017

 
Het nieuwe handboek is een feit en staat vanaf nu gepubliceerd op deze site. Na een hele periode van samenwerken met diverse partijen uit de sector hebben we een hele reeks verbeteringen kunnen toepassen. ..
Interpretatieadvies: Taak voor de praktijk, niet voor ons. De kern van onze dienstverlening is het handboek. De praktijk is weerbarstig en het handboek zal altijd professioneel geïnterpreteerd moeten worden. Dat is aan de audicien en diens organisatie. Het audicienregister houdt zich hier niet mee bezig. ..
Alle patiëntenverenigingen van mensen met gehooraandoeningen gaan nauwer samenwerken met Stichting Audicienregister StAr; het Nederlandse keurmerk voor audiciens en audicienbedrijven. Dat staat in een intentieverklaring die zij op 11 oktober 2017 hebben getekend. Niet alleen de wijze waarop ze met elkaar gaan samenwerken, maar ook een reeks inhoudelijke punten zijn vastgesteld en kunnen nu worden uitgewerkt...
De openbaarmaking ten behoeve van inspraakperiode gedurende de maand juni is een feit. Hier staat de compare-concept-versie van het nieuwe handboek, versie 3.0. genaamd. ..
Het was een interessante sessie in Bunnik bij de BOVAG. Het bereiken van de gewenste “breinpositie” waar onze gastheer om bekend staat heeft ook met relevantie en marktomvang te maken. ..
De beoordelingscommissie, die na een bezoek van de auditor het auditrapport bekijkt en hier een uitspraak over doet, heeft per 1 april jl. een nieuwe secretaris. ..
Volgens de eerder bekend gemaakte uitgebreide procedure voor consultatie en inspraak staat, nu de besluiten en teksten die moeten leiden tot de eerste versie van het nieuwe handboek, nu de wijzigingslijst op de rol...
Als extra heeft het bestuur een memorie van toelichting aangenomen waarin de motivaties achter de besluiten die leiden tot het nieuwe handboek zijn uitgewerkt. Het stuk zal samen met de nieuwe versie van het handboek worden gepubliceerd...
We kregen vragen uit de markt over erkende audiciens en of er verschillende soorten – niveaus zo u wilt - audiciens zijn binnen onze erkenningsregeling, waarbij de éne wèl en de andere geen triage mag verrichten. ..
Onze organisatie is als een scheidsrechter. En als we zelf fouten maken willen we ervan leren. Om die reden is er een college van beroep, waar tegen organisatorische besluiten van het keurmerk beroep kan worden ingesteld...
PERSBERICHT 13-3-2017 Stichting Audicienregister en SEMH gaan samen één erkenningsregeling voor alle hoorhulpmiddelen maken. Het Audicienregister (StAr) en SEMH willen samen verder in één keurmerk voor hoorzorg. Het nieuwe keurmerk is vanaf 1-1-2018 een feit...
Op 15 juni 2016 presenteerde StAr/ Stichting Audicienregister haar plannen voor de toekomst. Intern en extern zijn stappen gezet om doelstellingen, strategie en betekenis van een keurmerk en certificaat én consequenties van veranderingen voor StAr en de branche in kaart te brengen. 31 oktober werd een werkconferentie gehouden voor een update van de voortgang van de plannen, de besluiten en de achtergrond daarvan...
Rob Drulman was al lid van de accreditatiecommissie en is nu door het bestuur benoemd als voorzitter van deze commissie...
Per 1 januari hebben we een nieuwe klachtenregeling voorbereid, maar we wachten nog op goedkeuring voor deze nieuwe regeling vooraleer die definitief van start kan. ..
Hoe moet ons keurmerk communiceren? Welke houding willen we innemen en welk budget hebben we over voor promotie en reclame? Hoe bereiken we onze doelen op dit gebied in een medialandschap dat heel anders is dan 25 jaar geleden? ..
Het inspraakproces op de inhoud van het nieuwe handboek verloopt volgens plan, maar we merken ook dat we de tijd hard nodig hebben. Een zorgvuldig inspraakproces betekent een groot draagvlak. ..
Klachten. Niemand wordt er gelukkig van, maar ze geven de mogelijkheid om te leren van situaties en een verbeterslag door te voeren. En dat is nou waar ik als jurist binnen het Keurmerk van het Audicienregister naar opzoek ben: mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren...
Wie de rekening betaalt maakt qua regels voor het Audicienregister niks uit. De afgelopen periode hebben we vaker de vraag gekregen of onze normen ook van toepassing zijn op de private markt...
Van de 1332 audiciens voldoen er 866 aan de opleidingspunten. Dat is een mooi aantal. De overige moeten snel extra punten halen om ervoor te zorgen dat ze aan de scholingeis voldoen..

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister