U bent hier:
StAr>Actueel>Archief
 

 Archief 2018

 
Dr. Rob van der Hulst, gaat uitgebreid in op “het waarom” achter de nieuwe normen in zijn presentatie op het congres van AuDidakt op 26 en 28 mei. ..
PE-Online gaat op 1 juni van start. Gedurende de maand mei heeft een pilot met een representatieve groep van audiciens plaatsgevonden. PE-Online belooft een verbetering in de serviceverlening te worden...
De vrijstelling voor opleidingen en cursussen die een kleinschalig of non-profit karakter hebben blijft gehandhaafd. Hierbij verandert het proces wel...
We zijn telefonisch goed bereikbaar. Voor meer inhoudelijke vragen, geven we de voorkeur aan een mailtje. ..
Uit de audits blijkt dat de aangesloten organisaties de normwijzigingen van handboek versie 3.0 in de meeste gevallen al hebben ingevoerd en de voorbereiding voor aankomende veranderingen worden getroffen. ..
Het proces rondom registerinschrijving en scholingspunten is veranderd. Er zal per 1 juni 2018 gewerkt worden met het systeem PE-online. Dit systeem heeft als voordeel dat het hele proces van scholingsaanbod, scholingspunten, inschrijving en uw registratie als audicien wordt geautomatiseerd...
In 2017 werden de onderwijsorganisaties en branche- en belangenvertegenwoordigers het eens over de juiste rolverdeling. In deze afbeelding ziet u de structuur die destijds als doel werd gesteld. Aan de linkerzijde ziet u de beroepsopleiding...
In 2017 werd de herregistratie gekoppeld aan een vernieuwing van de automatisering. De reden van deze koppeling was het einde van de referentieperiode per 31-12-2016. De audiciens werden op 10-02-2017 geïnformeerd over dit proces en het later naar voortschrijdend inzicht bijgestelde plan werd gedeeld op 22-12-2017. In dit artikel zetten we alles nog een keer op een rijtje, zodat er een plek is waar de actuele informatie bij elkaar staat en waarnaar we verwijzen. ..
​Na de uitgebreide inspraakprocedure vanaf juni 2016 is het nieuwe Handboek Hoorzorg,versie 3.0, vrijwel geruisloos ingevoerd. Naast de eindversie van het nieuwe handboek, die nu de “compare versie” (met daarin de gemarkeerde wijzigingen) definitief heeft vervangen, is er een “Notitie van toelichting” en een “Implementatiepuntenlijst”. ..
In 2017 heeft het Audicienregister (StAr, keurmerk voor hoorzorg) intensieve gesprekken gevoerd met SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische hulpmiddelen) betreffende een eventuele samenwerking. ..
De audiciens doen hun best om de consumenten zo professioneel mogelijk te helpen met een hoortoestel. Helaas lukt het niet altijd de consument tevreden te houden. ..
De tarieven voor 2018 zijn door het bestuur vastgesteld en staan gepubliceerd op de gebruikelijke plek op de site. ..
In 2017 heeft het Audicienregister (StAr, keurmerk voor hoorzorg) intensieve gesprekken gevoerd met SEMH betreffende een eventuele samenwerking. Deze gesprekken werden gekenmerkt door een grote openheid en wederzijds vertrouwen. Ter afsluiting van deze besprekingen is er een ronde tafel conferentie georganiseerd met vertegenwoordigers van alle stakeholders...

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister