U bent hier:
StAr>Actueel>Archief
 

 Archief 2019

 
​Het inspraakproces op het nieuwe handboek verloopt voorspoedig en vooralsnog volgens plan. Dat betekent dat per 1 januari een nieuw handboek actief is. ..
Op 31 december 2019 eindigt de huidige referentieperiode. Elke audicien dient dan te hebben voldaan aan het behalen van de scholingseis (300 punten over de referentieperiode van 3 jaar) en de praktijkeis (120 hoortoestelaanpassingen over 3 jaar verdeeld). ..
​Op maandagavond 25 en dinsdagavond 26 november jl. verzamelden zich bij DHTA in Utrecht en het Da Vinci College in Dordrecht in totaal 120 audiciens voor de eerste AuDidakt scholingsavonden. Het onderwerp was ‘Het uitvoeren van REM-metingen’. ..
We kregen de vraag of StAr ook vakdiploma’s controleert op echtheid en correctheid..
Vanaf het najaar van 2019 start AuDidakt met een serie scholingsavonden. Praktische avonden waar u zich enkele uren verdiept in onderwerpen die u als audicien in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Met bijdragen van experts op het onderwerp en met ruimte voor interactie om uw eigen vragen te beantwoorden. ..
Naast dat we u eerder geïnformeerd hebben over het tijdpad (dan linken naar het schema) en via een video (ook weer link daarnaar) het traject hebben doorgesproken informeren wij u nu graag wat er de komende maanden gebeurt in verband met het aflopen van de huidige referentieperiode op 31-12-2019. Wij adviseren u dit allemaal nog eens door te nemen om het proces scherp in beeld te houden. ..
Bijgaand treft u de compare versie aan van Handboek Hoorzorg versie 3.1. met daarin duidelijk gemarkeerd de voorgenomen wijzigingen aan het handboek. ..
Op 3 september komen de kwaliteitsfunctionarissen van de StAr-geregistreerde organisaties bij elkaar voor een symposium over uitkomsten. Welke uitkomsten zijn belangrijk binnen de hoorzorg en hoe passen we ze toe ..
De communicatie over de herregistratie is al in 2018 van start gegaan. Op basis van de feedback komen een aantal vragen vaker terug. ..
Om meer beeld te geven van het redelijk intensieve auditproces dat zich anders geheel aan het zicht onttrekt, publiceert het audicienregister sinds 2018 managementinfo over het audit proces. ..
Hoe werkt de controle van de praktijkeis? En heeft u een herstelplan nodig? De herregistratie komt eraan. We zoomen hier op onderdelen in om weer even de achtergrond toe te lichten. Naast de scholingspunteneis is er de praktijkeis. ..
Auditors lopen er tijdens audits voor StAr-erkende ondernemingen nog wel eens tegenaan dat de vernieuwde privacy-wetgeving, AVG, nog niet goed of deels geregeld is. Wij attenderen alle ondernemingen er graag nogmaals op dat hier vanaf dit moment een A-afwijking voor geschreven zal worden...
Dit najaar organiseert het Audicienregister een mini-symposium over uitkomstmaten. Hoe ver is de ontwikkeling van zo objectief mogelijke uitkomstcriteria? Aan bod komen zowel de theorie en de huidige praktijk van de hoorzorg...
Op zaterdag 18 en maandag 20 mei vond het jaarlijkse Audicienscongres plaats op een fraaie nieuwe locatie ReeHorst in Ede. Dit keer rond het thema: Een leven lang horen – Lang leve het horen! Boordevol nieuwe inzichten, inspiratie en innovaties...
Aan het einde van 2019 is de referentieperiode 2017-2019 voorbij. Alle audiciens zijn hier door ons al op geattendeerd via een brief of per mail. Ligt u op koers, dan hoeft u niet bij te sturen. Nu is het juiste moment om dat even te controleren. ..
Wilt u meer weten over de manier waarop de accreditatiecommissie werkt?..
Vanaf 1 maart start de Geschillencommissie StAr. Het is een regeling conform de wkkgz. Inmiddels hebben de meeste bedrijven aangegeven van de nieuwe regeling gebruik te maken. ..
Graag informeren wij u over de bevindingen uit de audits die in 2018 door Tüv Nederland zijn afgenomen bij de StAr erkende audicienbedrijven...
In de tweede maand van dit nieuwe jaar is een aanvraag voor erkenning ontvangen van een zelfstandig audicienbedrijf. Zij doorlopen op dit moment de aanvraagprocedure, wat inhoudt dat na ontvangst van het aanmeldformulier een certificeringsovereenkomst wordt ondertekend door de aanvragende partij en door een bestuursvertegenwoordigde van StAr...
De beoordelingscommissie van StAr vraagt uw aandacht voor de verificatie van de hoortoestelaanpassing met spraakaudiometrie. Met de invoering van het Handboek 3.0 wordt namelijk gevraagd om bij de verificatie van de hoortoestelaanpassing gebruik te maken van spraakaudiometrie in het vrije veld op drie intensiteiten en dat te vergelijken met het maximale discriminatievermogen zoals eerder gemeten met de hoofdtelefoon. ..
De klachtenregeling is goedgekeurd door het ministerie. De deelnemende organisaties ontvangen nu een bericht met de vraag of ze deelnemen aan de Geschillencommissie StAr of dat men een andere partij kiest. ..
​Mr. Giel Schikhof zal het College van Beroep gaan versterken. Hij is per 7 januari door het bestuur in deze functie benoemd...
Aan het einde van 2019 is de referentieperiode 2017-2019 voorbij. De voorbereidingen van de herregistratie in 2020 komen nu al op gang. Ligt u op koers, dan hoeft u niet bij te sturen. ..
Op verzoek van de opleidingsbedrijven en na signalen voor de behoefte vanuit de branche biedt het Audicienregister vanaf heden de mogelijkheid aan leerling audiciens om zich voorlopig te laten registreren in het Audicienregister. Alleen bij een opleidingsinstituut ingeschreven leerlingen kunnen gebruik maken van deze regeling. ..

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister