U bent hier:
StAr>Algemeen>Functiegerichte aanpak
 

 Functiegerichte aanpak en ZN protocol

 

​Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet wordt in Nederland gewerkt aan een andere manier van omschrijven van de vergoeding van hulpmiddelenzorg, zoals de hoorzorg. Hoorzorg wordt ‘functiegericht omschreven’, waarbij de slechthorende centraal wordt gesteld in de voorschijving en uitgegaan wordt van vraagsturing in plaats van aanbodsturing. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over de wijze van invoering en inrichting. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij NVAB​

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister