U bent hier:
 

 FAQ

 
Algemeen
Wat zijn audiciens?
​Audiciens zorgen voor het aanmeten van het hoortoestel, net als de opticien dat met een bril voor de ogen doet.
Waar staat StAr voor?
StAr staat voor de Stichting Audicienregister.
Wat doet StAr?
​​De Stichting Audicienregister (StAr) verbetert en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van audiciens en audicienbedrijven. StAr heeft twee hoofdtaken: registreren van audiciens en kwalificeren van audicienbedrijven.
Wat zijn de eisen voor audiciens om zich in het register te kunnen inschrijven?
​Om zich in te kunnen schrijven moet de audicien het vakdiploma audicien volgens de laatste kwalificatie eisen hebben gehaald. Daarnaast heeft de audicien de plicht om zich verder te laten bij- en nascholen. Dit wordt bewaakt door het StAr accreditatiesysteem.
Wat houdt het keurmerk ‘Erkend Audicien' in?
​Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moet een bij het bedrijf werkzame audicien in de eerste plaats geregistreerd staan bij StAr. Daarvoor moet hij voldoen aan de nodige eisen voor opleiding, bij- en nascholing en hij moet werken volgens vastgestelde protocollen en processen. Daarnaast moet de werkruimte van de audicien aan specifieke eisen voldoen en voorzien zijn van de juiste hulpmiddelen. Aangemelde bedrijven worden door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. Afhankelijk van hun bevindingen kan het keurmerk door StAr worden toegekend.
Waarom is een keurmerk belangrijk?
​​Ten eerste weet de klant beter waar hij het beste terecht kan voor hoorproblemen. Ten tweede wordt de branche gedwongen om de kwaliteit van audiciens en audicienbedrijven op peil te houden en zo nodig te verbeteren.
Waar kan ik terecht met klachten en/of opmerkingen?
​StAr beschikt over een klachtenreglement waarmee eventuele klachten over een door StAr erkend bedrijf door een onafhankelijke commissie kunnen worden behandeld.
Hoe werkt een hoortest en hoe lang duurt het?
​Via een hoofdtelefoon wordt op verschillende toonhoogten en volumes getest wat u nog net kan horen. Op die manier wordt de individuele gehoordrempel bepaald en deze wordt dan in een grafiek (een toonaudiogram) vergeleken met een internationaal vastgestelde ‘goede' gehoordrempel. Vaak is er dan ook wat tijd nodig om de eventueel aanwezige afwijken hierin te bespreken. Het afnemen van een hoortest duurt ongeveer 20 minuten.
Kun je voor een hoortest gewoon binnenlopen bij een audicien?
​Over het algemeen wel, soms is er een afspraak nodig.
Wanneer moet je een hoortest doen?
Iedereen krijgt een hoortest vlak na de geboorte. Ook tijdens de schoolperiode worden kinderen getest bij de schoolarts. Daarna is het belangrijk om zelf naar de audicien te gaan voor een test, wanneer u twijfelt aan het gehoor. Het is belangrijk om bij twijfel zo snel mogelijk zelf naar een audicien te gaan. Hoe langer u hiermee wacht, hoe moeilijker het wordt het maximale uit het restgehoor te halen.
Waarom is het zo belangrijk om bij gehoorproblemen zo snel mogelijk actie te ondernemen?
​Wanneer het gehoor te lang zonder voldoende geluid blijft, gaat het vermogen om geluiden van elkaar te onderscheiden achteruit. Hierdoor kan een verlies in spraakverstaanbaarheid ontstaan, wat – zeker op latere leeftijd – zich moeilijk, of zelfs niet meer, laat herstellen, ondanks het gebruik van een hoortoestel.
Hoe komt het dat mensen soms ontevreden zijn over hun hoortoestel?
​Het hoortoestel was tot voor kort een geluidsversterker met enkele mogelijkheden om de klankkleur en het maximale geluidsvolume aan te passen. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk, waardoor wij ook merken dat de tevredenheid sterk verbetert.Daarnaast blijft men toch voor het resultaat sterk afhankelijk van wat men kwalitatief nog met het gehoor kan. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de audicien om de mogelijkheden af te stemmen met de verwachtingen die de slechthorende heeft.
Hoeveel moet ik zelf betalen voor hoortoestellen?
​De zorgverzekeraars hebben per 1 januari 2013 een nieuw vergoedingensysteem ingevoerd, waarbij een vaste eigen bijdrage geldt van 25%.
Hoe wordt de kwaliteit van de bijscholing gegarandeerd?
​De aanvraag voor accreditatiepunten wordt door een deskundige commissie beoordeeld (bestaande uit een klinisch fysicus audioloog, kno-arts en een audicien). Op basis van het aantal klokuren worden punten toegekend waarbij tevens gelet wordt op de relevantie voor de audicien. Daarnaast heeft StAr het recht om geaccrediteerde scholing te visiteren.
Wat is CQ-index
De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews.  Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. De CQ-index is nodig om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.

 

Hoe kan ik als StAr geregistreerd audicien inloggen op het besloten deel?

​Wanneer u inlogt door rechtsbovenaan op het slotje te klikken, komt u in het inlogscherm. Hier wordt naar uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Wanneer u deze correct hebt ingevoerd, komt u op de homepagina van het besloten deel terecht. 

Op deze homepagina staat links halverwege (u kunt ook naar beneden scrollen, het is afhankelijk van de grootte van uw beeldscherm hoeveel getoond kan worden) een blok met ‘nog te halen punten’. Daaronder staat een blauwe zin met ‘mijn punten’. Wanneer u hierop klikt, komt u op uw puntenpagina terecht. 


Hoe kan ik mijn persoonlijke puntenpagina bekijken?

​Wanneer u op de inlogt door rechtsbovenaan op het slotje te drukken, komt u, na invoering van uw gebrukersnaam en wachtwoord, in het besloten deel van de website. Op deze homepagina staat links halverwege (u kunt ook naar beneden scrollen, het is afhankelijk van de grootte van uw beeldscherm hoeveel getoond kan worden) een blok met ‘nog te halen punten’. Daaronder staat een blauwe zin met ‘mijn punten’. Wanneer u hierop klikt, komt u op uw puntenpagina terecht. Handboekvragen
Hoe moet ik spraak met en zonder ruis meten?

Meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestelresultaat
hoofdstuk IV.3 Audiologische beoordeling bij eindcontrole​

Het onderdeel "meten van spraak met en zonder ruis bij het evalueren van het hoortoestel"is opgenomen in het StAr handboek als ambitie voor de toekomst. Op dit moment is de test nog niet duidelijk genoeg omschreven om op grotere schaal te gebruiken, echter dit kan in de toekomst anders worden. StAr zal het ontbreken van spraak in ruismetingen tot nader bericht niet gaan behandelen als tekortkoming.

Het evalueren van het spraakverstaan zonder ruis werd altijd al beoordeeld. Dit onderdeel is onveranderd.

Mag ik zelfstandig een otoscopie maken?

​​Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een otoscopie te maken. lees hier meer

Mag ik zelfstandig oorafdrukken maken?

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig oorafdrukken te maken. lees hier meer

Mag ik zelfstandig audiometrie uitvoeren?

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig audiometrie uit te voeren. lees hier meer

Mag ik zelfstandig een zorgvraag bepalen?

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een zorgvraag te bepalen. lees hier meer

Mag ik zelfstandig een eindcontrole uitvoeren?

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan zelfstandig een eindcontrole uit te voeren. lees hier meer

Organiseert StAr nog jaarlijks een StAr Seminar?

Nee, ​StAr heeft met de invoering van het nieuwe StAr handboek per 1 juli 2014 afstand genomen van haar aanbod voor het organiseren van scholing. Zij zal dan ook gen StAr seminar meer organiseren. Het seminar in het voorjaar van 2014 is het laatste seminar dat StAr heeft georganiseerd. Reden hiervoor is dat StAr de beheerder is van erkenningsregeling (keurmerk erkend audicien) en van het audicienregister. Zij ziet toe op het behoud van kwaliteit en zal graag het aanbod van relevante bij- en nascholing bij een andere partij zien. Wel zal zij dit aanbod, indien dit inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet, voorzien van scholingspunten. Audiciens dienen nog steeds 100 scholingspunten op jaarbasis te verzamelen om in het Star register opgenomen te blijven. 

Stichting Audicienregister heeft NVAB gevraagd op een zorgvuldige wijze de na- en bijscholingsactiviteiten vorm te geven. NVAB heeft ons laten weten hiervoor een aparte stichting op te willen richten.

 

Moet ik de SAG-test uitvoeren bij de frequenties 205 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz en 8000 Hz?

​De SAG-test behoeft alleen bij 1000 en 1500 Hz te worden uitgevoerd. De tekst bij IV.3.1.4. in het handboek suggereert mogelijk dat je bij alle frequenties deze test uit moet voeren, mar als je goed kijkt is er niets beschreven over beengeleiding. Je kunt uitgaan van de methode de frequenties zoals opgenomen in de cursus triageaudiometrie.


Keurmerk
Wat is het onderscheid tussen bedrijven met en zonder het keurmerk?
​​Bij bedrijven met het keurmerk kan u er zeker van zijn dat u deskundige hulp krijgt.
Wat heb ik als consument aan het keurmerk?
​​Als consument weet u met het keurmerk waar je met gehoorklachten terecht kan voor deskundige hulp en advies.
Hoe herken ik het keurmerk?
​Het keurmerk is te herkennen aan het logo van Erkend Audicien, een grijs met blauwe sticker, welke op de deur of winkelraam van het bedrijf wordt geplakt.
Wat zijn de extra kosten voor de consument voor het bezoek aan een keurmerkbedrijf?
​Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister