U bent hier:
StAr>Nieuws

StAr-onderzoek naar hoorzorg aan huis (HZAH) 18 dec 2020

29 december 2020

De StAr doet in 2021 een vergelijkend onderzoek naar hoorzorg aan huis. De intake voor pilotvoorstellen, waarin uitkomsten van hoorzorg aan huis door audicienbedrijven worden vergeleken met uitkomsten uit de gecontroleerde situatie in de winkel, staat vanaf nu open.  De pilots en de evaluatie van hun resultaten vormen de kern van het project. Ook remote fitting wordt hierin meegenomen. Op deze internetpagina treft u de reeds beschikbare projectinformatie aan. Gedurende het project worden updates op deze plek samengebracht.​

Er bestaat behoefte aan méér mogelijkheden voor dienstverlening aan huis. Maar dat moet wel veilig gebeuren. Ook moet het de juiste kwaliteit opleveren voor de cliënt. De sectorpartijen die samenkomen in de StAr hebben dat als uitgangspunt van het project geformuleerd. (Dit zijn NVVS Hoormij, NVAB, DKA, AudiNed en een vertegenwoordiging van audiologen en KNO-artsen.)

Welke verschillen zijn er in de praktijk tussen de gecontroleerde omgeving van de winkel en de thuissituatie, die elke keer anders kan zijn? In de gecontroleerde winkelomgeving leiden exacte akoestieknormen tot betrouwbare meetresultaten. Hoe pakt dat bij de cliënten thuis uit? En hoe kunnen we eventuele risico’s die daaruit voortkomen beheersbaar maken? En hoe?

De projectgroep bestaat uit André GoedegebureWouter de Wolf en Frank Peusen.

Enkele feiten op een rij:

 1. Pilot based project: Het project bestaat uit pilots die worden opgezet door de audicienbedrijven zelf en waarin uitkomsten van hoorzorg in de winkel worden vergeleken met uitkomsten van hoorzorg aan huis.
 2. Looptijd: Het project loopt gedurende het hele jaar 2021. (Zie ook de tijdlijn​)
 3. Intake: Pilotvoorstellen Audicienbedrijven (Zie ook het pilotproces)
  1. De pilots dienen te voldoen aan de gepubliceerde pilotcriteria HZAH​
  2. Audicienbedrijven die interesse hebben in het opzetten van een pilot schrijven een pilotvoorstel, waaruit blijkt dat de pilotcriteria HZAH zijn gewaarborgd.
  3. Pilotvoorstellen zijn welkom vanaf heden en tot 1 maart 2021.
 4. Informatievoorziening:
  1. Alle gepubliceerde informatie over het project komt op deze plek samen.
  2. Medio januari 2021 is er een informatiesessie waarin de projectgroep het projectplan op hoofdlijnen doorloopt, gericht op kwaliteitsfunctionarissen en zelfstandige audiciens. Ook is er dan ruimte voor eventuele vragen over project en proces. Deze informatiesessie wordt opgenomen en deelnemers worden geacht hiermee akkoord te gaan.
  3. Alle communicatie met de projectgroep gaat via info@audicienregister.nl onder vermelding van “HZAH” in de onderwerpregel.

________________

Opdracht van de projectgroep

 1. Onderzoek het bestaan, aard en omvang van gezondheids- en kwaliteitsrisico’s die ontstaan bij het verplaatsen van hoorzorg van de gecontroleerde winkel naar de ongecontroleerde en diverse thuissituatie, specifiek op de volgende onderdelen:
  1. Triage (gezondheids- en kwaliteitsrisico)
  2. Verificatie eindcontrole (kwaliteitsrisico)
  3. Remote fitting (kwaliteitsrisico)
 2. Onderzoek op welke wijze deze risico’s op de juiste wijze systematisch gemanaged kunnen worden (GAP-analyse)
 3. Onderbouw dit door middel van een vergelijkende studie in de pilots. Formuleer minimale criteria voor de pilots en neem de reeds bestaande overwegingen rondom deze criteria mee.
 4. Maak ook een GAP-analyse voor de StAr-normen.

_____________________

Uitsnede projectplan

Voorlopige voorziening

Organisaties die niet deelnemen aan het project (en dus zelf geen pilot opzetten), worden voorzien van een voorlopige voorziening, waar in detail staat omschreven wat er in 2021 wèl en niet kan op het gebied van hoorzorg aan huis. Doel van de voorlopige voorziening is om géén ongelijk speelveld te laten ontstaan doordat sommige deelnemers wèl en anderen niet deelnemen aan het project. De voorlopige voorziening komt vrijwel overeen met de norm zoals de StAr die hanteert, maar maakt expliciet wat er in de tussentijd voor deze deelnemers mogelijk is en wat niet. Op beide groepen zal toezicht gehouden worden langs de gebruikelijke weg, middels audits en onder toezicht van de beoordelingscommissie.

Projectgroep hoorzorg aan huis (PG HZAH)

info@audicienregister.nl o.v.v. HZAH

Contactpersoon: Frank Peusen


4
mrt
DHTA - Online Open Huis – dinsdag 9 maart
Online Open Huis, dinsdag 9 maart, 18.00-20.00 uur Groeien als professional? Dat kan met een opleiding Audicien aan de Dutch HealthTec Academy. Volg op dinsdag 9 maart tussen 18.00-20.00 uur een live sessie met onze docenten. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en studenten.
19
feb
Hoorzorg aan huis, artikel De Audiciens 1-2021
StAr doet in 2021 een vergelijkend onderzoek naar hoorzorg aan huis. In januari ontvingen StAr-gecertificeerde organisaties de pilotcriteria.
30
dec
StAr Town Hall Meeting: Informatiesessies in 2021
Onder de noemer “StAr Town Hall Meeting” gaat de StAr in 2021 digitale informatiesessies organiseren. Zo willen we informatie over onze activiteiten, achtergronden en beweegredenen, breder delen met de sector.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister