U bent hier:
StAr>Over StAr>Diploma-eisen
 

 Diploma-eisen

 
​De audicien dient een vakdiploma audicien te hebben behaald. Dit kan via de reguliere opleiding, via een (minimaal) gelijkwaardige buitenlandse opleiding of de intake-assessment (EVC-procedure). Voor Bachelors of Audiology met minimaal drie jaar werkervaring geldt dat de audicien direct kan worden toegelaten tot de proeve van bekwaamheid.
 
Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid is een praktisch examen op de werkplek van de kandidaat. Een assessor beoordeelt dan de praktische vaardigheden. Daarbij worden de vaardigheden van de audicien beoordeelt terwijl hij een aantal handelingen verricht bij drie verschillende klanten. Onderdelen die aan bod komen zijn:
Intake, anamnese, toonaudiometrie, spraakaudiometrie, vaststelling van de zorgvraag,  eerste aanpassing: bepaling juiste instelling van het hoortoestel, evt REM meting, eindcontrole: vrije veld spraak, evt. REM meting, vragenlijst (COSI o.i.d)
 
Reguliere vakopleiding
Wanneer de audicien de reguliere vakopleiding vanaf 2011 volgens crebonummer 25047, 95181 en 95182 heeft gevolgd, is geen aanvullende nascholing vereist. Indien de audicien de vakopleiding van voor 2011 heeft gevolgd met crebonummer 91580, zal hij de verplichte nascholingscursus audiometrie en otoscopie met goed gevolg moeten afronden alvorens te voldoen aan de diploma-eisen door StAr gesteld.
 
Buitenlands diploma
Mocht u een opleiding in het buitenlandse met goed resultaat hebben afgerond, kunt u hieronder controleren of uw opleiding gelijkwaardig is aan de reguliere opleiding in Nederland of wanneer er aanvullende eisen worden gesteld:
  •  Hörgeräteakustiker Geselle (Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland): via [proeve van bekwaamheid];
  • Hörgeräteakustiker Meister (Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland): [Voorwaardelijke registratie] bij StAr;
  • Opleiding audiologie en logopedie met specialisatie audiologie Institut Libre Marie Haps België: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
  • Opleiding audiologie en logopedie met specialisatie audiologie Universiteit Leuven en Gent België: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
  • Het diploma Master /universitair audioloog, KU Leuven: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
  • Het diploma Bachelor(HBO-niveau) in de Logopedie en Audiologie ( Artevelde Hogeschool Gent); Voorwaardelijke registratie bij StAr;
  • Bachelor of Audiology Nederland: Via proeve van bekwaamheid;
  • Klinisch fysicus audioloog Nederland: Voorwaardelijke registratie bij StAr;
  • Voor alle bovenstaande opleidingen geldt dat het certificaat van de cursussen otoscopie en audiometrie dient te worden behaald.
Wanneer de opleiding in de bovenstaande lijst niet voorkomt, kan bij het IcDW (Informatiecentrum Diploma Waardering) het buitenlands diploma beoordeeld worden. 

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister