U bent hier:
StAr>Over StAr>Keurmerk
 

 Keurmerk 'Erkend Audicien'

 
Het keurmerk
Filialen die beschikken over één of meer geregistreerde audiciens kunnen het keurmerk ‘De Audicien' behalen. Hiervoor moet uit een beoordeling blijken dat het primaire proces voldoet aan de daarvoor opgestelde kwaliteitsregels.
 
Het certificaat
Ondernemingen die over meer filialen beschikken en die een kwaliteitszorgsysteem uitvoeren, kunnen ervoor kiezen om als geheel te worden gecertificeerd. Ook hierbij geldt dat ieder filiaal over één of meer geregistreerde audiciens moet beschikken. Er wordt beoordeeld of het kwaliteitszorgsysteem van de onderneming voldoet aan de daaraan door StAr gestelde eisen. Daarnaast wordt de uitvoering van het primaire proces beoordeeld door middel van een representatieve steekproef uit de filialen. Het kwaliteitszorgsysteem moet waarborgen omvatten die ervoor zorgen dat de filialen van de betreffende organisatie werken conform de kwaliteitseisen die StAr stelt aan de beroepsuitoefening. Het certificaat voor een organisatie omvat dan ook het keurmerk voor haar filialen.
 
Organisaties die een door de Stichting Audicienregister afgegeven kwaliteitsverklaring willen verwerven worden door of namens de Stichting Audicienregister ééns in de drie jaar beoordeeld en in de tussenliggende twee jaar gecontroleerd. Kijkt u hier ​voor meer informatie over de kosten voor het behalen en behouden van deze erkenning.
 
Klik hier voor het downloaden van de aanvraag tot erkenning welke u in tweevoud kan insturen bij StAr. Let er bij het insturen op dat u uw gegevens bijvoegd waarop we u kunnen bereiken.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister