U bent hier:
StAr>Over StAr>Klachten
 

 Klachten

 
‚ÄčKlachtenreglement
De door StAr erkende bedrijven doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. Het kan echter voorkomen dat een bepaald product of een bepaalde dienst niet aan uw verwachtingen voldoet. In dat geval horen wij dat graag. Onderstaand stappenplan geeft aan wat u met uw klacht kunt doen:
 1. Bespreek uw klacht met de betreffende audicien of het betreffende audicienbedrijf en leg, wanneer u er mondeling niet uitkomt, deze schriftelijk voor;
 2. Wanneer u er niet uitkomt met de StAr-erkent audicien, kunt u in de klachtenregeling lezen wat u verder kan doen om uw klacht in te dienen bij StAr. StAr maakt een onderscheid tussen klagen en in beroep gaan;
 3. Wanneer u uw klacht wilt indienen, kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd doen en richten aan het secretariaat;
 4. De melding moet tenminste bevatten:
  1. een duidelijke identificatie van de persoon en/of de organisatie waartegen de klager zich richt;
  2. een omschrijving van de feiten en omstandigheden die tot de klacht of het geschil hebben geleid;
  3. een duidelijke eis.
 5. De klachtencommissie laat de klager weten op welke manier de klacht of het geschil in behandeling wordt genomen en benoemd de reactietermijn. Deze is zo mogelijk niet langer dan 6 weken na het in behandeling nemen van de klacht.

U kunt de klachtenregeling vinden in het handboek onder VI.6. Het handboek kunt u hier downloaden.


In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1-3-2019 de Geschillencommissie StAr in werking. StAr geregistreerde audicienbedrijven hebben bericht ontvangen met de vraag of ze deelnemen aan de Geschillencommissie StAr of dat men een andere partij kiest. Hierin mag men dus zelf kiezen, maar er zal wel een keuze gemaakt moeten worden. KLik hier voor de tijdlijn Geschillencommissie StAr.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister