U bent hier:
StAr>Over StAr>Kosten
 

 Kosten

 

Tarieven Audicienregister 2019

Jaarlijkse bijdrage
Organisaties die met het Audicienregister een erkenningsovereenkomst zijn aangegaan zijn gedurende de looptijd van die overeenkomst aan het Audicienregister een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur.
Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de erkenningsovereenkomst van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.
In 2019 bedraagt deze bijdrage € 285 voor iedere locatie die valt onder de reikwijdte van de ‘organisatie- en inrichtingseisen’ van StAr.

Jaarlijkse bijdrage voor audiciens die niet in dienst zijn van een door het Audicienregister erkende organisatie
Aan de inschrijving in het audicienregister zijn kosten verbonden voor audiciens die geen dienstverband hebben met een door het Audicienregister erkende organisatie.
De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur van het Audicienregister.
Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de registratie van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.
In 2019 bedraagt deze ‘registerbijdrage’ € 285 voor iedere audicien die geen dienstverband heeft met een door het Audicienregister erkende organisatie.

Beoordelingskosten
De beoordelingskosten van de externe auditeur worden rechtstreeks aan de betrokken organisatie in rekening gebracht.

Klik hier voor een actueel overzicht van de tarieven 2019

Accreditatie scholingsaanbod
StAr berekent kosten voor aanvragen om scholingspunten toe te kennen aan leeractiviteiten die bestemd zijn voor geregistreerde audiciens.
De kosten voor het aanvragen van scholingspunten bedragen per leeractiviteit:

€ 240,- indien de aanvraag minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
€ 360,- indien de aanvraag korter dan 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
€ 480,- indien de aanvraag is ingediend nadat de leeractiviteit heeft plaatsgevonden

BTW
Alle in dit document genoemde kosten en bijdragen zijn genoteerd exclusief de daarover verschuldigde BTW.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister