U bent hier:
StAr>Over StAr>Organisatie van StAr
 

 Organisatie van StAr

 

StAr is een stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de Stichting Audicienregister. Zij wordt hierin ondersteund door het secretariaat. Dit bureau houdt zich hiernaast bezig met de uitvoering van de erkenningenregeling en gewenste bij- en nascholingsmogelijkheden.

Klik hier​​ voor het volledige bemensingsrooster van het Audicienregister.

Bestuur
De heer G. (Guus) van Montfort – onafhankelijk voorzitter
De heer R. (Rob) van der Hulst - vice-voorzitter
De heer F. (Frank) Peusen - directeur
De heer D. (Dennis) Havermans
De heer W. (Wouter) van der Hoeven
De heer R. (René) van Schalkwijk
De heer W. (Wim) Soede
Mevrouw C. (Conny) Polleunis

Raad van Advies
De heer D. (Donné) Pans – voorzitter
Mevrouw S. (Suzanne) Bus
De heer R. (Rene) Groen
De heer A. (Anne) Janssens
De heer G. (Gerard) Ros
De heer K. (Kees) Slop
De heer E. (Erik) van Spronsen

Beoordelingscommissie
De heer R. (Rob) van der Hulst
De heer W. (Wim) Soede
Mevrouw M. (Margot) Ronner - secretaris

Accreditatiecommissie
De heer R. (Rob) Drullman
De heer J. (Jan Willem) de Vries
De heer J. (Jérôme) Waterval

Secretariaat
De heer F. (Frank) Peusen – directeur
Mevrouw M. (Margot) Ronner
Mevrouw F. (Floor) Buckens – secretaresse
Mevrouw V. (Viveka) Tawikarja - medewerker register - financiële administratie

Contact– en adresgegevens

Financien
StAr heft jaarlijks een bijdrage per filiaal  en draagt op deze manier zorg voor de financiële invulling. Kijk hier voor meer informatie over de kosten voor StAr.

Werkterrein
De Stichting Audicienregister houdt zich bezig met de verdere professionalisering van het audicienbedrijf én met de bewaking daarvan. Het gaat om opleiding, bij- en nascholing en kwaliteitsnormering en –beoordeling.
De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven, NVAB, heeft in 2000 een 'begeleidingscommissie' geformeerd die protocollen heeft ontwikkeld voor de hoortoestelaanpassing en kwaliteitsnormen voor de bedrijfsvoering in audicienbedrijven. Bovendien is een systeem ontwikkeld dat de objectieve en onafhankelijke beoordeling en controle mogelijk maakt van de manier waarop bedrijven uitvoering geven aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Het aldus beschreven systeem vormt een 'erkenningenregeling' die ISO 9001-2000 omvat en die daaraan op de bedrijfstak toegesneden kwaliteitsniveau-eisen toevoegt. Dit erkenningenschema wordt nu uitgevoerd en actueel gehouden door de Stichting Audicienregister.

NVAB werkt in verschillende gremia samen met SVGB en SBBO ter instandhouding en verbetering van de beroepsopleiding voor audiciens. Naast deze beroepsopleiding op MBO-niveau is inmiddels een bredere HBO-opleiding operationeel. Die opleiding is voorbereid in de Stichting Beroepsopleidingen Audiologie (SBA). In deze stichting werkt de audicienbranche samen met fabrikanten en importeurs en met voorschrijvers.

De bij- en nascholing van audiciens is tot nu toe verzorgd door middel van seminars die werden georganiseerd door StAr. Ook het cursus- en seminaraanbod van de kant van fabrikanten en importeurs van hoortoestellen draagt bij aan de bij- en nascholing van audiciens. Hiernaast verzorgen opleidingsinstituten ook bij –en nascholings-activiteiten.  De geschetste structuren voor de opleiding en bij- en nascholing van audiciens zijn aan modernisering toe. Het is noodzakelijk dat een directe relatie wordt gelegd tussen voor het vak relevante maatschappelijke en technische ontwikkelingen, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, de vakopleiding én bij- en nascholing. Wat vandaag nog bij- en nascholing is, moet morgen onderdeel zijn van de vakopleiding. Wat geleerd wordt bij de beoordelingen, moet doorwerken in bij- en nascholing. De eisen die worden gesteld door technische en maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden geïmplementeerd in het kwaliteitssysteem. 'Kwaliteit en opleidingen' zijn nu dan ook samengebracht in één stichting, de Stichting Audicienregister, die SBA en Fida vervangt.

 

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister