U bent hier:
StAr>Over StAr>Handboek
 

 Handboek

 

​​Het StAr-handboek
Alle normen en richtlijnen van StAr zijn gebundeld in het StAr Handboek. Het handboek is van cruciaal belang binnen de erkenningenregeling van StAr en bevat o.a. alle eisen voor de registratie, de eisen aan de beroepsuitoefening en de statuten en reglementen. Via onderstaande links kan het handboek van StAr geraadpleegd worden. 

Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal in omloop gebracht. Het handboek bestaat uit afzonderlijke documenten die alle door StAr voor iedereen, beschikbaar worden gesteld op deze website, www.audicienregister.nl. Het auteursrecht op deze documenten berust bij de Stichting Audicienregister. StAr hanteert voor het gebruik ervan de zogenaamde fair use policy.

Raadpleeg voor de meest actuele versie steeds de website.

Onderstaand kunt u per onderdeel klikken om bij het gewenste document te komen.
 
 
 
III.1 Registratie-eisen
III.2 Organisatie- en inrichtingseisen
III.3 Proceseisen ('hoorzorgeisen')
 
IV. Referentie-eisen 
IV.1 Privacyregels 
IV.2 Verwijzingen 
IV.3 Audiologisch onderzoek
IV.4 Inrichting, apparatuur en instrumenten
 
V. Richtlijnen en protocollen 
V.1 Vastlegging klantgegevens 
V.2 Nazorg 
V.3 Hygiëne, veiligheid,milieu 
V.4 Controle audiometers
 
VI. Statuten, reglementen, regelingen 
VI.1 Statuten 
VI.2 Reglement kwaliteitseisen 
VI.3 Reglement registraties 
VI.4 Reglement erkenningen 
VI.5 Reglement college van beroep 
VI.6 Klachtenregeling 
VI.7 Accreditatieregeling 
VI.8 Complianceregeling 
VI.9 Overgangsregeling
 
VII. Beoordelingsregels 
VII.1 Kennis uit eigen waarneming 
VII.2 Samenstelling en omvang van steekproeven bij multisite beoordelingen 
VII.3 Buiten de steekproef te laten vestigingen 
VII.4 Beslissing bij organisaties waarvan één of meer locaties niet voldoen
 
VIII. Besluiten, contracten, formulieren
VIII.1 Tarievenblad 2015 
VIII.2 Besluit inzake bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 
VIII.3 Instelling en samenstelling van commissies 
VIII.4 Modelcontracten en formulieren
 
StAr heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Deze vindt u bij publicaties en downloads op het besloten deel.

Bezoekadres

Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Postadres

Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Contact

e-mail: info@audicienregister.nl
tel: +31 (013) 594 48 31
© 2013 StAr - Stichting Audicienregister