Star Logo

Welkom op de website van de Stichting Audicienregister

Slechthorendheid en audiciens

De geregistreerde audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en het leveren van andere audiologische hulpmiddelen. De geregistreerde audicien is ook toegerust om objectief vast te stellen, of iemands gehoorverlies zodanig is, dat er iets aan gedaan moet worden. Audiciens zijn dan ook ‘zorgverleners': zij helpen slechthorenden bij hun revalidatieproces.

Klanten mogen van de audiciens verwachten dat het vaklieden zijn die professioneel tewerkgaan. De Stichting Audicienregister stelt hiervoor de norm en ziet hierop toe.

De Stichting Audicienregister

De Stichting Audicienregister bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing. De Stichting stelt de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en controleert audiciens en audicienbedrijven hierop.

In de Stichting Audicienregister werken vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen én audiciens samen aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens.

De registeraudicien

De Stichting Audicienregister houdt een register bij van audiciens die

  • de vakopleiding tot audicien hebben afgerond,
  • hun bij- en nascholingsverplichtingen nakomen
  • en hun dienstverlening uitvoeren op basis van de kwaliteitsvoorschriften die door de Stichting Audicienregister zijn opgesteld.

Deze registeraudiciens vindt u op deze website onder ‘Deelnemende audiciens'.

Het Keurmerk ‘Erkend Audicien'

Hoortoestelwinkels waarin wordt gewerkt volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting Audicienregister zijn voorzien van het Keurmerk ‘Erkend Audicien'. Dit Keurmerk biedt klanten een aantal zekerheden:

  • de klant wordt geholpen door registeraudiciens,
  • de dienstverlening is bijdetijds en wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven,
  • de registeraudicien maakt gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden,
  • klanten kunnen kiezen uit een breed scala van hoortoestellen,
  • hoortoestellen worden eerst ‘op proef' verstrekt; pas als de klant tevreden is volgt de aanschaf,
  • bij klachten kan de klant een beroep doen op de Stichting Audicienregister,
  • het audicienbedrijf wordt door StAr gecontroleerd; bedrijven die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen het keurmerk.

Voor een ervaringsverslag van een audit bij een inmiddels gekwalificeerde audicien klik hier.
De kosten van verkrijging van het keurmerk staan hier vermeld.

 
StAr • Tel: 013 594 48 31 • Email: info@audicienregister.nl©