Attentie: we zijn halverwege de referentieperiode!

De referentieperiode van drie jaar (2020, 2021 en 2022) is alweer bijna voor de helft voorbij. Een goed moment voor audiciens om alvast eens even te kijken naar de stand van zaken qua na- en bijscholingspunten.

Immers, bijsturen is op dit moment niet al te moeilijk. Begin 2022 start het Audicienregister met de herregistratie van 1-1-2023.