Home Algemeen De Audicien

De Audicien

Door StAr gestelde eisen aan onze audiciens

Alle StAr-geregistreerde audiciens moeten aan een aantal eisen voldoen welke Stichting Audienregister aan hen stelt. Wanneer de audicien niet voldoet aan deze eisen, zal de registratie komen te vervallen en komt u niet meer in aanmerking voor eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar. Het is dus van belang dat u zich altijd goed laat informeren of uw audicien StAr-geregistreerd is.

Stichting Audicienregister stelt de volgende eisen aan al haar audiciens:

  1. Juiste diploma eisen;
  2. Voldoende ervaring met het verrichten van aanpassingen;
  3. Volgen van na- en bijscholing om kennis actueel te houden.

1. Diploma-eisen

Een audicien dient het vakdiploma te bezitten. Dit diploma kan behaald worden in Nederland en dient aan strikte voorwaarden te voldoen. De scholing kan ook in het buitenland gevolgd zijn, waarbij StAr de inhoud van de opleiding kritisch bekijkt en beoordeeld of deze opleiding voldoet aan de hoge eisen die StAr stelt. Een verplicht onderdeel voor alle StAr-geregistreerde audiciens is het kunnen toepassen van gehooronderzoek en het maken van een otoscopie. U kunt ervan uit gaan dat wanneer uw audicien StAr-geregistreerd is, hij voldoet aan de strenge toelatingseisen van Stichting Audicienregister. Klik hier voor de diploma-eisen.

2. Verrichten van aanpassingen

De audicien dient haar handelingen op regelmatige basis uit te voeren om zorg te dragen voor voldoende ervaring. StAr controleert haar audiciens op het uitvoeren van een minimaal aantal goed uitgevoerde handelingen per jaar. U kunt er dus vanuit gaan dat uw StAr audicien weet wat hij doet en voldoende ervaring heeft in hetgeen hij doet.

3. Volgen van na- en bijscholing

Om de theoretische kennis op peil te houden, zijn alle StAr-geregistreerd audiciens verplicht tot het volgen van na- en bijscholing. Niet alle trainingen komen in aanmerking voor ‘goedkeuring’ van StAr. De inhoud wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van StAr en op grond van hoge eisen wordt bepaald of een bij –of nascholing voldoet aan de criteria.

Bent u audicien en wenst u opgenomen te worden in het StAr-register, dan kunt u zich hier aanmelden.