Home Scholingsaanbod Scholingsaanbod

Scholingsaanbod

Een van de door het Audicienregister gestelde eisen aan haar audicien is het volgen van bij- en nascholing. Het Audicienregister eist van geregistreerde audiciens dat zij zich voldoende na- en bijscholen. Jaarlijks dienen audiciens 100 scholingspunten te halen om hun registratie te kunnen behouden. Eens per drie jaar wordt dit gecontroleerd. Sinds 2018 heeft AuDidakt de organisatie van de bij- en nascholing voor audiciens overgenomen van het Audicienregister.

AuDidakt

De doelstelling van AuDidakt is om een adequaat en kwalitatief scholingsaanbod beschikbaar te stellen ten behoeve van audiciens. Opleiders zoals onderwijsinstellingen, audiciensbedrijven en fabrikanten van hoortoestellen kunnen hiervoor opleidingsactiviteiten ontwikkelen. AuDidakt geeft inzicht in de geaccrediteerde mogelijkheden voor bij- en nascholing van audiciens middels de scholingskalender.

Audiciens zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van voldoende scholingspunten en het bijhouden van hun scholingsdossier. Zij hebben daarvoor toegang tot een persoonlijk scholingsdossier waarin zij hun scholingspunten bijhouden.

Daarnaast organiseert AuDidakt het Audicienscongres.

Meer informatie over AuDidakt vindt u op www.audidakt.nl