Home Over StAr Over StAr

Over StAr

Het register​

De Stichting Audicienregister stelt de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting. Tevens controleren we of de audiciens en audicienbedrijven zich hieraan houden. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en stellen de bij- en nascholingseisen voor geregistreerde audiciens vast. Samen met vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen, én audiciens werken we aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens.

De Stichting Audicienregister houdt een register bij van audiciens die:

  • de vakopleiding tot audicien hebben afgerond;
  • hun bij- en nascholingsverplichtingen nakomen;
  • en hun dienstverlening uitvoeren op basis van de kwaliteitsvoorschriften die door de Stichting Audicienregister zijn opgesteld.

Bekijk hier het overzicht van de geregistreerde audiciens.

Geregistreerd audicien

De geregistreerde audicien is de deskundige bij uitstek om objectief vast te stellen of uw gehoorverlies zodanig is, dat er iets aan gedaan moet worden. De audicien kan objectief vaststellen of de u in aanmerking komt voor een hoortoestel, of dat doorverwijzing naar een kno-arts of een Audiologisch Centrum noodzakelijk is.

Als u baat heeft bij een hoortoestel of andere hoorhulpmiddel, dan is de geregistreerd audicien degene bij wie u terecht kunt. De audicien helpt u als ‘zorgverlener’ bij uw revalidatieproces.
U mag van een geregistreerd audicien verwachten dat hij professioneel te werk gaat. Wij stellen de norm hiervoor vast en zien erop toe dat de geregistreerd audicien hieraan voldoet.

Kijkt u hier voor meer informatie over de eisen die StAr stelt aan haar audiciens

Kijkt u hier voor meer informatie over het gehooronderzoek

Het Keurmerk ‘Erkend Audicien'

Audicienwinkels waarin wordt gewerkt volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting Audicienregister zijn voorzien van het Keurmerk ‘Erkend Audicien'. Dit keurmerk biedt u als klant een aantal zekerheden:

  • u wordt geholpen door een StAr geregistreerde audiciens;
  • de dienstverlening is modern en wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven;
  • de geregistreerd audicien maakt gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden;
  • u kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen binnen de via het ZN-protocol​ bepaalde hoortoestelcategorie;
  • hoortoestellen worden eerst ‘op proef' verstrekt en pas wanneer de u tevreden bent volgt de aanschaf;
  • bij klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregister;
  • het audicienbedrijf wordt door de Stichting gecontroleerd en bedrijven die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen het keurmerk.

Bij- en nascholing

Om de theoretische kennis op peil te houden, zijn alle StAr-geregistreerde audiciens verplicht tot het volgen van na- en bijscholing. Niet alle trainingen komen in aanmerking voor ‘goedkeuring’ van StAr. De inhoud wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van StAr en op grond van hoge eisen wordt bepaald of een bij-of nascholing voldoet aan de criteria.