Audicien enquête meerjarenplan AuDidakt

AuDidakt is de stichting voor bij- en nascholing van audiciens. Op 31 oktober Komen een aantal partijen samen voor een brainstormsessie over het lange termijn plan. En dat bij voorkeur met jouw input!

Heb jij een mening over onder andere: Welke bij- en nascholing moet de komende jaren beschikbaar zijn/komen voor audiciens? Welke ruimte is er voor specialisaties voor audiciens? Wat is de gewenste vorm en inhoud van de scholing? Vul dan uiterlijk 16 oktober de AuDidakt audiciens enquête in.