Dossier indienen 2020-2022 t.b.v. de herregistratie

Heeft u uw dossier 2020-2022 nog niet ingediend in PE-online? 

Gedurende 2022 en 2023 bent u via nieuwsbrieven, post en mail erop geattendeerd uw dossier voor herregistratie voor de periode 2020-2022 in te dienen. Dit is mogelijk tot 31 december 2023. Deze deadline wordt niet verlengd. Wanneer u wilt dat uw registratie in het Audicienregister wordt verlengd dient u dus per omgaande uw dossier voor herregistratie aan te melden in PE-online. Wanneer u dit niet regelt, zullen wij uw registratie doorhalen na 1 januari 2024.

De wijze waarop u uw herregistratie kunt indienen is beschreven deze handleiding.

Kortom: dien uw dossier vandaag nog in op PE-online!