Factuur ter bekostiging van het onderzoek audicienondersteuners

In mei 2021 wordt ten behoeve van dit onderzoek bij alle deelnemende organisaties een onderzoeksbijdrage geïncasseerd van € 25,- per filiaal. Hierbij gebruikt de StAr de inventarisatie van de filialen voor 2021.