Jaarverslag Geschillencommissie

De Geschillencommissie Stichting Audicienregister (StAr) behandelt klachten over audiciens. Men kan een klacht indienen als er een conflict is met één van de bij Stichting Audicienregister aangesloten audiciens.

Men kan een klacht indienen als er gebruik gemaakt wordt van de diensten van de audicien of als vertegenwoordiger of gemachtigde van degene die gebruik maakt van de diensten van de audicien.

Klik hier voor het jaarverslag 2021 van de Geschillencommissie.