Project Hoorzorg aan huis (HZAH)

De Raad van Advies van StAr buigt zich nog over een nieuw onderzoeksvoorstel naar Hoorzorg aan Huis, omdat er tot op heden onvoldoende deelnemers zijn voor het pilotonderzoek.

Het doel van dit onderzoek is om thuisaanpassingen te vergelijken met de gangbare aanpassingen in een geconditioneerde winkel. Volgens het handboek is een aanpassing slechts conform indien aan alle (omgeving-)voorwaarden is voldaan. En deze voorwaarden moeten ook toetsbaar zijn. Dit houdt bij thuisaanpassingen in, dat er een reproduceerbare (=herhaalde)omgevingsgeluid-meting in het dossier moet zijn opgenomen.