Registermutaties naar verzekeraars

Per 01-01-2022 zullen de verzekeraars ieder kwartaal een overzicht ontvangen van audiciens en audicienbedrijven waarvan de registratie in de voorliggende periode is beëindigd.  

Dit is een wens van verzekeraars. StAr gaat aan dit verzoek gehoor geven.