Scholingspunten

Het laatste jaar van de referentieperiode is binnenkort halverwege. De beoordelingscommissie merkt op dat er nog een relatief groot aantal audiciens is die op dit moment nog stappen moeten zetten om de norm te behalen.

Vandaar een oproep aan iedereen om eens goed te kijken naar welke bij- en nascholing nu kan worden gepland zodat er straks geen grote inhaalslagen nodig zijn. In 2023 zal de controle van de werkeis extra aandacht krijgen.

Het actuele overzicht van geaccrediteerde bij- en nascholing vindt u hier op de website van AuDidakt.