StAr-project “Voorlopige Voorziening voor Hoorzorg aan Huis” (VVHZAH) vanaf 1 juni van start

De StAr gaat uitkomsten in de gecontroleerde meetomgeving vergelijken met de thuisomgeving. Hierdoor weet het keurmerk of de StAR-normen ook de juiste hoorzorgkwaliteit garanderen in de thuissituatie.

De StAr wil al veel langer aan de slag met thuiszorg, maar eerder was er onvoldoende animo. Toch moet er iets gebeuren en daarom is het project opnieuw ingestoken, met een iets andere opzet dan voorheen. Hoe precies? Dat wordt binnenkort bekendgemaakt via de site van de StAr en toegelicht in een online voorlichtingsbijeenkomst. Maar wat is nu al bekend?

  • Alle audiciensbedrijven die deelnemen kunnen (en moeten) zich aanmelden via info@audicienregister.nl onder vermelding van of verwijzing naar VVHZAH.
  • Alle informatie over het project wordt samengebracht op deze plek op de StAr-site.
  • Binnenkort vindt er een online voorlichtingsbijeenkomst VVHZAH plaats.
  • Het project loopt van 1-6-2022 tot 31-5-2023.
  • De projectgroep VVHZAH bestaat uit André Goedegebure, Wouter de Wolf en Frank Peusen.
  • De beoordelingscommissie ziet toe op correcte naleving van de voorlopige voorziening, waardoor het project conform de normen mag plaatsvinden.
  • De raad van advies ziet toe op de projectgroep en vormt een klankbord met expertise.

Via de nieuwsbrief en de site houden we u op de hoogte.