Te kort aan scholingspunten registratieperiode 2020-2023

Conform het reglement van StAr dienen alle audiciens voor de periode januari 2020-december 2022 te voldoen aan de scholingseis van 250 punten over 3 jaar (gemiddeld 83,3 scholingspunten per jaar)

Voldoet u op dit moment over de periode 2020-2022 nog niet aan deze eis, dan heeft u nog tot 31-12-2023 de mogelijkheid om deze punten in te halen. Deze deadline wordt niet verlengd! Gedurende dit jaar bent u er middels nieuwsbrieven en attentiemails op geattendeerd dat aan deze eis moet worden voldaan.

Wanneer u geregistreerd wilt blijven in het Audicienregister, dient u dit vóór 31-12-2023 gedaan te hebben. Als dit niet mogeliijk is gebleken zullen wij uw registratie doorhalen. Klik hier voor het actuele scholingsaanbod.