Zijn je gegevens in het register nog actueel?

Je bent geregistreerd in het Audicienregister. Voor consumenten en Zorgverzekeraars ben je zichtbaar op onze website. We merken dat sommige persoonlijke gegevens niet altijd actueel meer zijn.

Wij willen je vragen om te controleren of de volgende gegevens nog correct zijn:

  • Organisatie en vestigingsplaats
    Controleer hier of je de organisatie waar je werkzaam bent en de vestigingsplaats juist vermeld staan op onze website. Je kunt meerdere vestigingen aangeven indien van toepassing.
  • E-mailadres
    Het Audicienregister communiceert regelmatig belangrijke informatie via mailberichten.
    Controleer hier of het juiste mailadres bij ons bekend is. Wij adviseren om een privémailadres te gebruiken.

Zijn de gegevens niet meer actueel stuur dan een e-mail met de juiste gegevens naar info@audicienregister.nl, wij zorgen dan dat dit op korte termijn aangepast wordt. Vermeld hierbij altijd je naam én registratienummer.

Het Audicienregister is een persoonlijk register, wij vragen jullie om bij persoonlijke wijzigingen deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven om zo het register zo actueel mogelijk te houden.