Audits kalenderjaar 2023

In het kalenderjaar 2023 zullen er geen audits plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat er binnen de StAr momenteel druk wordt nagedacht over fundamentele keuzes om de StAr toekomstbestendig te maken.

Te denken valt aan het stroomlijnen van de processen, maar ook het aanscherpen van governance aspecten. Eén van die governance aspecten betreft de voorwaarden van de toetsing door het auditbedrijf, vastgelegd in de “terms of reference”. Dit proces is nog niet ten einde, nader bericht hierover volgt spoedig. Voor nu is zoals gezegd van belang dat er gedurende 2023 geen audits zullen plaatsvinden en dat er vanaf 2024 weer regulier wordt geauditeerd.

Verlenging erkenningen
Gelet op bovenstaande, zullen de erkenningen die in 2023 zijn verlopen of nog zullen verlopen, met één jaar worden verlengd. Dit betekent dat er voor de bedrijven feitelijk niks verandert. De erkenning loopt zoals gezegd door en de naam van uw organisatie alsmede de locaties en de adresgegevens blijven op de website vermeld.