Herregistratie

Om de persoonlijke StAr-registratie voort te zetten, moet elke geregistreerde audicien zich om de 3 jaar laten herregistreren.

Dat betekent dat er gekeken wordt of gedurende de afgelopen periode conform de normen is gewerkt door deze persoon. Het einde van de huidige referentieperiode van drie jaar komt er aan (periode 2020 - 2022). Via bijgevoegde link vindt je alle informatie over de herregistratie. Herregistratie 2022 - Tijdpad | Audicien Register