Home Over StAr Herregistratie 2022 - Infografic

Herregistratie 2022 - Infografic

Om de persoonlijke StAr-registratie voort te zetten, moet elke geregistreerde audicien zich om de 3 jaar laten herregistreren. Dat betekent dat er gekeken wordt of gedurende de afgelopen periode conform de normen is gewerkt door deze persoon. Het einde van de huidige referentieperiode van drie jaar komt er aan (periode 2020 - 2022) Dit artikel geeft alle informatie over de herregistratie.

Conform het handboek van StAr moeten de audiciens voldoen aan de praktijkeis en voldoende scholingspunten hebben behaald over de periode 2020-2022. De herregistratie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de beoordelingscommissie. Alles wat de beoordelingscommissie doet, wordt vertrouwelijk behandeld en in principe niet gedeeld buiten de commissie.

Algemene punten

 • De huidige referentieperiode loopt van 2020 tot en met 2022. Hierna volgt de periode 2023 tot en met 2025.
 • Op 31-12-2022 worden alle audiciens die aan de norm voldoen geherregistreerd.
 • Communicatie over de herregistratie is vanwege dossiervorming alleen mogelijk per mail op adres beoordelingscommissie@audicienregister.nl onder vermelding van het woord “HERREGISTRATIE” in de onderwerpregel.
 • De herregistratie wordt gecoördineerd door de secretaris van de beoordelingscommissie, de heer Reinier Wiche.


Praktijkeis (ook wel werkeis genoemd)

 • De norm stelt dat je aantoonbare ervaring moet hebben door middel van 120 hoortoestelaanpassingen per 3 jaar, gemiddeld dus 40 per jaar.
 • Elke audicien verklaart door middel van een vink in PE-Online dat aan de norm is voldaan.
 • Elke audicien kan desgevraagd bewijs van deze verklaring leveren. Dat bewijs hoeft niet vooraf te worden ingediend.
 • Controle van de praktijkeis vindt plaats op basis van een steekproef. Alleen als de audicien in de steekproef zit, zal de bewijsvoering met de verklaring worden vergeleken.
 • Audiciens bij ketens die voldoen aan ISO 9001 (waardoor de aanwezigheid van een kwaliteitsmanagementsysteem bewezen is) hoeven dit soms niet te doen, omdat de organisatie dit regelt. De verantwoordelijkheid blijft desondanks persoonlijk en niet overdraagbaar aan de werkgever.
 • Indien u niet voldoet aan de praktijkeis kan een praktijktoets (proeve van bekwaamheid) een oplossing bieden.


Scholingspunten

 • De norm stelt dat u 300 punten moet halen over de hele referentieperiode. Vanwege Corona is deze eis over de periode 2020-2022 naar beneden bijgesteld naar 250 punten.
 • Indien u onvoldoende scholingspunten heeft, dan dient u een herstelplan te maken, waarin u aangeeft hoe u de scholingspunten in gaat halen.
 • Volgens het reglement heeft u gedurende het hele jaar 2023 gelegenheid om uw eventuele puntentekort aan te zuiveren. Echter, de nieuwe referentieperiode begint dan ook alweer.
 • Scholingspunten kunnen worden gecompenseerd, maar je kunt ze niet sparen. Dat betekent dat extra punten uit de vorige referentieperiode wel een tekort in deze referentieperiode kunnen aanvullen, maar diezelfde punten uit die vorige periode zijn daarna niet meer bruikbaar.

Klik hier voor de infografic Herregistratie 2022

Dit artikel is, net als alle infographics van de StAr, een vereenvoudigde weergaven van bepaalde inhoud van het handboek. Altijd onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. De tekst van het handboek telt.