Herregistratie referentieperiode 2020-2022 – wat moet de audicien doen?

Op 31 december 2022 eindigt de huidige referentieperiode. Elke audicien dient dan te hebben voldaan aan het behalen van de scholingseis (250 punten over de referentieperiode van 3 jaar) en de praktijkeis (120 hoortoestelaanpassingen over 3 jaar verdeeld).

Niet alle audiciens halen dit op tijd. Daarvoor is vanuit het Handboek conform hoofdstuk 6.3 artikel 4.4. een uitlooptermijn van 12 maanden gecreëerd. U kunt dus tot 31-12-2023 uw punten alsnog inhalen. Op 1 januari 2023 start wel ook de nieuwe target van 300 punten voor de nieuwe referentieperiode.
Om in aanmerking te komen voor herregistratie dient elke audicien zelf via PE-online zijn dossier voor Herregistratie aan te melden. Per 01-10-2022 is de knop om u te herregistreren zichtbaar in PE-online.

Elke audicien zal dus zelf dit dossier voor beoordeling moeten indienen. U bent pas daadwerkelijk geherregistreerd voor de nieuwe referentieperiode nadat u daarover een bevestigend mailbericht van Stichting Audicienregister heeft ontvangen. Geautomatiseerde goedkeuringsmails vanuit het systeem PE-online alleen zijn niet voldoende.

Wij verzoeken u alle communicatie over herregistratie te laten verlopen via dit mailadres: beoordelingscommissie@audicienregister.nl

Klik hier voor de Handleiding Herregistratie 2020-2022