Nieuwe bestuurssamenstelling van het Audicienregister

De afgelopen maanden hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden binnen het bestuur van het Audicienregister. 

Wegens persoonlijke omstandigheden is René van Schalkwijk (vertegenwoordiging NVVS/Hoormij) afgetreden en opgevolgd door John Arkes. Wilrik van 't Noordende heeft Wouter van der Hoeven opgevolgd als vertegenwoordiger van de NVAB en Mark Laureyns heeft Dennis Havermans als vertegenwoordiger van dKA opgevolgd. Wij wensen alle nieuwkomers veel plezier en succes in hun nieuwe rol en danken uiteraard de aftredende bestuursleden voor hun bijdrage en support de afgelopen jaren.

Het bestuur bestaat per 17 mei uit de volgende delegatie

Guido van Woerkom – onafhankelijk voorzitter
Menno Tusschenbroek - directeur a.i.
John Arkes - namens NVVS/Hoormij
Guido Dees - Voorzitter Beoordelingscommissie StAr
Mark Laureyns - dKA
Dennis de Loo - Audined
Wilrik van ’t Noordende - NVAB
Arthur Schuurmans - CvZA & Hoorprofs

Het meest actuele overzicht vindt u altijd op onze website: Organisatie van StAr | Audicien Register