Home Over StAr Organisatie van StAr

Organisatie van StAr

StAr is een stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de Stichting Audicienregister. Zij wordt hierin ondersteund door het secretariaat. Dit bureau houdt zich hiernaast bezig met de uitvoering van de erkenningenregeling en gewenste bij- en nascholingsmogelijkheden.

Klik hier​ voor het volledige bemensingsrooster van het Audicienregister.

Bestuur
De heer G. (Guido) van Woerkom – onafhankelijk voorzitter
De heer M. (Menno) Tusschenbroek - directeur a.i.
De heer J. (John) Arkes
De heer G. (Guido) Dees
De heer M. (Mark) Laureyns
De heer D. (Dennis) de Loo
De heer W. (Wilrik) van 't Noordende
De heer A. (Arthur) Schuurmans

Raad van Advies
De heer D. (Donné) Pans – voorzitter
Mevrouw S. (Suzanne) Bus
De heer R. (Rene) Groen
De heer A. (Anne) Janssens
De heer G. (Gerard) Ros
De heer B. (Bram) van Rossum
De heer E. (Erik) van Spronsen
De heer J.W. (Jan-Willem) Wasmann

Beoordelingscommissie
De heer G. (Guido) Dees - voorzitter
De heer D. (Dick) Biesheuvel
De heer M. (Mark) Bakkum
De heer R. (Reinier) Wiche - secretaris

Accreditatiecommissie
De heer R. (Rob) Drullman
De heer J. (Jan Willem) de Vries
De heer J. (Jérôme) Waterval

Secretariaat
De heer M. (Menno) Tusschenbroek - Directeur a.i.
De heer R. (Reinier) Wiche - Secretaris
Mevrouw F. (Floor) Buckens - Secretaresse
Mevrouw V. (Viveka) Tawikarja - Medewerker register

Financiën
Kijk hier voor meer informatie over de kosten voor StAr.

Werkterrein
De Stichting Audicienregister houdt zich bezig met de verdere professionalisering van het audicienbedrijf én met de bewaking daarvan. Het gaat om opleiding, bij- en nascholing en kwaliteitsnormering en –beoordeling.
De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven, NVAB, heeft in 2000 een 'begeleidingscommissie' geformeerd die protocollen heeft ontwikkeld voor de hoortoestelaanpassing en kwaliteitsnormen voor de bedrijfsvoering in audicienbedrijven. Bovendien is een systeem ontwikkeld dat de objectieve en onafhankelijke beoordeling en controle mogelijk maakt van de manier waarop bedrijven uitvoering geven aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Het aldus beschreven systeem vormt een 'erkenningenregeling' die ISO 9001-2000 omvat en die daaraan op de bedrijfstak toegesneden kwaliteitsniveau-eisen toevoegt. Dit erkenningenschema wordt nu uitgevoerd en actueel gehouden door de Stichting Audicienregister.
NVAB werkt in verschillende gremia samen met SVGB en SBBO ter instandhouding en verbetering van de beroepsopleiding voor audiciens. Naast deze beroepsopleiding op MBO-niveau is inmiddels een bredere HBO-opleiding operationeel. Die opleiding is voorbereid in de Stichting Beroepsopleidingen Audiologie (SBA). In deze stichting werkt de audicienbranche samen met fabrikanten en importeurs en met voorschrijvers.