Home Algemeen Vergoeding

Vergoeding

De overheid verplicht iedere Nederlander om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Wat wel en niet gedekt is in dit verplichte basispakket, wordt op voorstel van de Minister van VWS vastgesteld door de Tweede Kamer. Op voorstel van de Minister bepaalt de Tweede Kamer de hoogte van het eigen risico.

Vergoeding

Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht bij Hoormij∙NVVS

Meer informatie over het gehooronderzoek door de audicien