Home Over StAr Klachten

Klachten

​Klachtenreglement

De door StAr erkende bedrijven doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. Het kan echter voorkomen dat een bepaald product of een bepaalde dienst niet aan uw verwachtingen voldoet. In dat geval horen wij dat graag. Onderstaand stappenplan geeft aan wat u met uw klacht kunt doen:

  1. Bespreek uw klacht altijd eerst met de betreffende audicien of het betreffende audicienbedrijf en leg, wanneer u er mondeling niet uitkomt, deze schriftelijk voor;
  2. Wanneer u er niet uitkomt met de StAr-erkend audicien, kunt u in de klachtenregeling lezen wat u verder kan doen om uw klacht in te dienen bij StAr. StAr maakt een onderscheid tussen klagen en in beroep gaan.

U kunt de klachtenregeling vinden in het handboek Hoorzorg versie 3.1, 6.6 Reglement Geschillenregeling.

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1-3-2019 de Geschillencommissie StAr in werking. Op deze website vindt u meer over deze Geschillenregeling: www.klachtregeling.nl