Home Over StAr Tarieven

Tarieven

Tarieven Audicienregister 2022

Jaarlijkse bijdrage
Organisaties die met het Audicienregister een erkenningsovereenkomst zijn aangegaan zijn gedurende de looptijd van die overeenkomst aan het Audicienregister een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur. Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de erkenningsovereenkomst van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.

In 2022 bedraagt deze bijdrage € 275,00 (ex btw) voor iedere winkeldeur die valt onder de reikwijdte van de ‘organisatie- en inrichtingseisen’ van StAr.

Jaarlijkse bijdrage voor audiciens die niet in dienst zijn van een door het Audicienregister erkende organisatie
Aan de inschrijving in het audicienregister zijn kosten verbonden voor audiciens die geen dienstverband hebben met een door het Audicienregister erkende organisatie.
De hoogte van de bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door het bestuur van het Audicienregister. Voor ieder kalenderjaar of voor het deel van het kalenderjaar waarin de registratie van kracht is, is de volledige voor dat jaar geldende bijdrage verschuldigd.

In 2022 bedraagt deze ‘registerbijdrage’ € 296,50 (ex btw) voor iedere audicien die geen dienstverband heeft met een door het Audicienregister erkende organisatie.

Beoordelingskosten

De beoordelingskosten van de externe auditeur worden rechtstreeks aan de betrokken organisatie in rekening gebracht.

Accreditatie scholingsaanbod
StAr berekent kosten voor aanvragen om scholingspunten toe te kennen aan leeractiviteiten die bestemd zijn voor geregistreerde audiciens.

De kosten voor het aanvragen van scholingspunten worden per leeractiviteit doorbelast.

Klik hier voor een actueel overzicht van de tarieven 2021​2

BTW
Alle in dit document genoemde kosten en bijdragen zijn genoteerd exclusief de daarover verschuldigde BTW.